بایگانی ماهانه: اوت 2017

آشویتس

وقتی مردیم، توی قایقی کوچک روی رود موارتا در لهستان چشم باز کردیم . هوا گرفته وابری بود و سرد . دو طرف رودخانه مملو اجساد تازه کشته شده‌ی غیرنظامی‌ها بود و دسته های سربازان رایش سوم پیاده و سوار … ادامه‌ی خواندن

در حاشیه | منتشرشده در بدست | 2 دیدگاه