بایگانی ماهانه: مه 2016

تلقین

یکی به صدای بلند گفت : یه محرمش بیاد تلقین بخونه … کشمکشی شد و عاقبت عباس اومد داخل گودال . یه دستی کفن رو باز کرد و نایلون زیرش رو پاره کرد … کلمات ترسناک عربی توی فضا جاری … ادامه‌ی خواندن

در حاشیه | منتشرشده در بدست | دیدگاهی بنویسید