بایگانی ماهانه: دسامبر 2014

مقراض

مقراضی کهنه بودم در دکان خیاطی پیر . مالوف سوزن و انگشتانه و دوک نخی بد رنگ . خیاط دکان بر لب رودخانه داشت . پاییزی سیل آمد . دکان به آب شست . ز جمع ما ، کسی نماند … ادامه‌ی خواندن

در حاشیه | منتشرشده در بدست | 2 دیدگاه