بایگانی ماهانه: اوت 2014

زیهوتانجو

  بیدارشون نکردم . نه توانایی خداحافظی داشتم و نه حرفی برای توضیح کارم . در سکوت لباسامو پوشیدم و تو تاریک روشن صبح از خونه خارج شدم و پله ها رو رفتم پایین و از در حیاط خارج شدم … ادامه‌ی خواندن

در حاشیه | منتشرشده در بدست | 2 دیدگاه