بایگانی ماهانه: سپتامبر 2013

چه بده وقتی نخوای / نتونی بنویسی … . . . . Advertisements

در حاشیه | منتشرشده در بدست | 3 دیدگاه

بسیار دیر بود زمانی که دانستم دنیا بزرگتر از فاصله ی دو دست باز من است . . .

در حاشیه | منتشرشده در بدست | دیدگاهی بنویسید