بایگانی ماهانه: ژانویه 2013

پارک شریعتی

از سرما جفتمون مچاله شدیم . سردی نیمکت فلزی پارکم مزید بر علت شده ، من از شدت بی قراری گاهی بلند میشم و می ایستم . اون ، دستاشو تا ته توی جیب های کاپشن کوتاهش فرو کرده و … ادامه‌ی خواندن

در حاشیه | منتشرشده در بدست | ۱ دیدگاه

غسل لجن

از هماغوشی عاجز بودیم . من زود انزالی مفرط ، اون به هیچ یک از طُرق طبیعی عشقبازی ، به سرحد لذت نمی رسید . این بود که شب های مقرر، هر کی بساط خودشو می آورد و بعد کمی … ادامه‌ی خواندن

در حاشیه | منتشرشده در بدست | 2 دیدگاه

تصاویر

تصاویر زیادی توی مغزم بود ، توی بعضی شون کنارش نشسته بودم و ساکت بودیم ، توی بعضی حرف می زدیم در حالی که دستامون به هم گره خورده بود ، توی تصاویر بیشتری کاملا تنگ هم نشسته بودیم و … ادامه‌ی خواندن

در حاشیه | منتشرشده در بدست | ۱ دیدگاه