بایگانی ماهانه: مه 2012

magic draw

  گرمی دست هاشو رو صورتم حس می کردم اما هیچ تصوری از پوست دستش که روی صورتم پهن بود به خاطر دستکش های پلاستیکی جذبی که پوشیده بود ، نداشتم . نور توی چشمم بود و از زاویه ی … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در Uncategorized | 3 دیدگاه

اکواریم های تهران

تاکسی وارد حلقه ی میدون که شد سیاهی موج می زد . هر چهار گوشه ی میدون در اشغال چهار فوج سیاهپوش تنومند ، بود . میدون خلوت بود و فردوسی با اندکی شرمندگی ، بالای جایگاهش بی توجه به … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در Uncategorized | 4 دیدگاه

لوله ی کلتش دیگه سرد نبود ، یه ربعی بود که چسبیده بود زیر گردنم … هیکلشو انداخته بود رومو و منو به دیوار کومه فشار می داد…. زیر گوشم دهنشو تکون می داد … مادر ج … همین جا … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید

گفتم … درد تشنگی به آن جرعه ی آبی که هنگام کشیدن تیغ بر گلویم می دهند ، مداوا کنم …       .

نوشته‌شده در Uncategorized | ۱ دیدگاه

چون روایت کنم ز خویش وقتی که من ، توام …   .    

نوشته‌شده در Uncategorized | ۱ دیدگاه