بایگانی ماهانه: مه 2011

خیره …

   نشسته ام روی گبه ی سرخ رنگ و خیره هستم به شعله های شومینه ی هیزمی ، رقص آتش ، نگاهم میره روی نمایشگر دوربینم که عدد هشتاد رو نشون می ده ، این تعداد عکس از شعله ها … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در Uncategorized | 2 دیدگاه

گوسفند

   کل اش پنج دقیقه بود ، توی دو ماه ، اما همون آخر دقیقه ی اول ، صدا قطع می شد و تو می موندی با گوشی چرک و بی مصرفی که  توی دستت مونده بود و شیشه یی … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید

کلونازپام

  پله های نیمه تاریک رو پشت سر می گذاریم و وارد حیاط پر گل میشیم ، پشت در، هزاران گل ریز سفید یک بوته ی مغرور ما رو بدرقه می کنه … خیابون ، دم عصری با سقف کوتاه … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید

دیگری …

به گاه بوسیدن لب هایم ، چشم هایش را می بست شاید نمی دانم ، شاید دیگری را خیال می کرد

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید